0980-61100 (08.00-16.00)

  e-handel

SKIGO - MADE IN SWEDEN

Klassiska skidor

1. När du väljer ut klassiska skidor är det viktigt att vara noggrann vid val av skida och utmätning av spann för att få så bra förutsättning som möjligt till det perfekta glidet och det distinkta fästet. Ta alltid hjälp av en sportbutik. Välsorterade sportbutiker har idag mycket bra hjälpmedel för att mäta ut vilken skida som passar just dig.

2. Skidans spann påverkar fästzonen, där fäste placeras oavsett burkvallning eller klistervallning. Viktigt är därför att få ett spann som passar just dig för att det skall bli en härlig åk känsla. Spannet är baserat på din vikt och din tidigare erfarenhet inom klassisk längdskidåkning. Ett för hårt spann gör så att fästvallan inte trycks ned i snön när du åker. Det gör att skidorna blir bakhala.

Det är heller inte bra med ett för mjukt spann vilket istället bidrar till att din fästvalla ligger för nära snön och kan orsaka reducerat gild.